Zaboravljeni radioaktivni gromobran na Karauli

Nevladina organizacija GreenAction iz Igala je saopštila danas da je prije duže od godinu dana javno apelovala i upozorila i javnost i nadležne da se u Igalu, na lokaciji Karaula, još uvijek nalazi stari i dotrajali radioaktivni gromobran, koji nije evidentiran u postojećem registru potencijalnih izvora jonizirajućeg zračenja u Crnoj Gori, pa je bez ikakve zaštite i kontrole.