Petar Hajdić: Socijalizam će se vratiti

Iz štampe/tiska je izašla zbirka od 26 priča saradnika portal PCNEN Petra Hajdića iz Splita, koje pričaju o užasnoj neoliberalnoj stvarnosti koju nam izopačeni grabežljivci pokušavaju nametnuti koristeći manipulacije i laži i 26 objašnjenja stvarnosti argumentovanih naučnim podacima u pokušaju da pobjedi istina i time vrati perspektiva pljačkom ugroženoj većini.