Mi za-jedno

Ne samo ovdje u Makedoniji, nego i u regionu, teško da ćete naći politikologa koji se neće složiti sa tezom da se društva dave u partitokraciji, da umjesto vladavine naroda (demosa), vladaju stranke koje se prelijevaju i ulaze u sve pore društvenog života.