Budućnost je u našim rukama

Da bi se društveni ukus mogao ošamariti, potrebno je da (kao takav) postoji. Budući da ga nema i da je svakodnevno nasilje srce nešeg cajtgajsta, da bi se poruka jasnije čula i dalje odaslala, treba iskoristiti žustriju Morzeovu tehniku po koži „neprijatelja“