Popisujemo se!

 U Crnoj Gori danas počinje popis stanovništva, domaćinstava i stanova  i trajaće do 15. aprila. Na popisu postoje obavezna i neobavezna pitanja. Među neobaveznim pitanjima su ona koja se odnose na nacionalnu, jezičku i vjersku pripadnost i na ta pitanja građani/građanke ne moraju da odgovoraraju.

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova, pripremljen je, kako je službeno navedeno, u skladu sa međunarodnim standardima i obezbijediće podatke visokog kvaliteta koji su neophodan input u predpristupnim pregovorima sa Evropskom unijom npr. za izračunavanje indikatora koji imaju uticaja na alokaciju finansijskih sredstava.