Odumire 79 nacija

 Zbog pada nataliteta u svijetu odumire 79 nacija, od čega čak 35 evropskih. Samo dvije zemlje u Evropi su iznad nivoa reprodukcije, Malta sa 2,4 i Albanija sa 2,8 djeteta po porodici, piše u izvještaju organizacije Human Life.

U poslednjih 100 godina, broj Albanaca je povećan za 700 odsto, Rumuna, Bugara i Grka je više 40 odsto, dok se broj Srba smanjio za 10 odsto.