Saglasje oko Jadransko-jonskog autoputa

 Crna Gora i Bosna i Hercegovina su usaglasile kontaktne tačke Jadransko-jonskog autoputa između dvije države i o tome je u Trebinju potpisan protokol po kojem je kontaktna tačka na teritoriji Crne Gore u zoni naselja Nudo, a na teritoriji Bosne i Hercegovine u zoni naselja Aranđelovo.

"Jadransko-jonski autoput proteže se od Trsta do Kalamate u dužini od 1.500 kilometara, prolazeći kroz Italiju, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Albaniju i Grčku povezujući sedam država Jadransko-jonske inicijative", saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva.