Femimen

Uniformisani izgled muškarca od devetnaestoga veka je u neposrednoj vezi sa društvenom funkcionalnošću kapitalizma, koji je našao izvrstan narativni spoj sa svim oblicima hrišćanstva