Čudo prirode…

U jednom od parkova Kopenhagena živi neobično drvo, izvajano rukom prirode, a ruka covjeka se postarala da mu pomogne u održavanju ravnoteže...potrebna je bila samo jedna obicna letvica...i naravno, sjetiti se toga...