Svjedok ratnog zločina bez državne zaštite

Akcija za ljudska prava je obavijestila danas javnost da apel Vrhovnom državnom tužiocu da zaštiti bezbjednost svjedoka ratnog zločina, Slobodana Pejovića, nije doprinio da tužilaštvo u posljednjih 14 dana od posljednjih prijetnji Pejoviću stupi u kontakt sa njim i razmotri preduzimanje mjera iz zakonom predviđenog Programa zaštite svjedoka.