U BiH se ukidaju carina na 90 odsto proizvoda iz EU

by | jan 1, 2009 | Novosti | 0 comments

Za 90 odsto proizvoda koji se uvoze iz Evropske unije u BiH od početka ove godine u potpunosti se ukida naplata carinskih dažbina.

Potpuno se ukida carina na uvoz novih automobila porijeklom iz EU, kao rezultat primjene Privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je na snazi od 1. jula prošle godine, potvrdio je portparol Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratko Kovačević.

Za proizvode poput kozmetike, traktora, motocikala, namještaja, bijele tehnike, audio i videotehnike, elektroničke opreme, računara i alata carine su odmah nakon potpisivanja Sporazuma smanjene na 50 odsto vrijednosti carine koja se ranije naplaćivala, a od početka ove godine carina na ove proizvode ukida se u potpunosti.

Za polovna putnička vozila carina se od 1. jula smanjila za 10 odsto dotadašnje vrijednosti carine, i postepeno će se smanjivati u narednih pet godina dok ne bude potpuno ukinuta.

Kovačević je napomenuo da se smanjenje carinskih stopa odnosi isključivo na robu koja je porijeklom iz EU.

Iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH saopšteno je da je uvoz 2 513 tarifnih linija proizvoda porijeklom iz zemalja članica EU od danas potpuno liberalizovan u skladu sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

U toj grupi najzastupljeniji su industrijski proizvodi sa 93 odsto, dok bazni i prerađeni poljoprivredni proizvode, ribe i proizvodi od ribe čine 17 odsto ili 167 proizvoda.

Carinska tarifa BiH za 2008. godinu brojala je 10 454 tarifne linije, a od toga je za 3 101 tarifnu liniju bilo propisano nula odsto carinske stope za sve zemlje bez preferencijalnog tretmana, što čini oko 30 odsto tarifnih linija.

Od preostalih 7 353 tarifnih linija, stupanjem na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 1. jula prošle godine u potpunosti su liberalizovane 2 402 tarifne linije, što predstavlja trećinu linija za koje je u Carinskoj tarifi BiH propisano plaćanje carine.

0 Comments

Submit a Comment