Niža stopa PDV

U Crnoj Gori je počela primjena snižene stope poreza na dodatnu vrijednost PDV na brašno, meso, stoku, opremu za računare i servisne usluge u nautičkom turizmu, kao i na opremu, hranu, odjeću i obuću za bebe.