Crna Gora nespremna za evropske pare

Šef delegacije Evropske komisije u Podgorici Leopold Maurer je ocijenio, u razgovoru za Vijesti, da su, osim nepotpune primjene principa vladavine prava, u Crnoj Gori najveći problemi tehničke prirode, kao što je priprema za upravljanje novcem iz evropskih fondova i njegovo korišćenje.

Maurer je kazao da su u pitanju "sistemi koji moraju biti uspostavljeni kako bi se garantovalo dosljedno upravljanje fondovima EU", koji će Crnoj Gori omogućiti da apsorbuje raspoloživi novac, "koji ponekad može predstavljati i do četiri odsto bruto društvenog proizvoda".