Žene na Balkanu u sjenci braće

Andriana Zaharijević: Razlike među feministkinjama - u Crnoj Gori, Srbiji i svuda u svetu - tolike su da je gotovo nemoguće reći „svaka feministkinja je takva i takva" ili „sve feministkinje su to i to... dakle, feminizam je takav i takav", a da se ne bude zlonameran

Šest decenija od Rezolucije Informbiroa

Na zasijedanju Komunističkog informacionog biroa u Bukureštu 28. juna 1948. godine, Josip Broz Tito i rukovodstvo KPJ optuženi od strane SSSR-a i komunističkih partija istočnoevropskih zemalja za okretanje ka imperijalistima, što je rezultiralo raskolom u komunističkom bloku i brojnim montiranim sudskim procesima na obje strane.