Vene

by | jun 28, 2008 | Drugi pišu | 0 comments

Vene nesrećne studentiknje, samo su odgovor na imperativ društvene klime, duboko ogrezle u strah od gubitničke kvalifikacije sa jedne, i u "fantazam uspeha", vidljivog, upakovanog i merljivog, sa druge strane

Piše: Zorica Tomić

Pre par dana, jedna studentkinja Beogradskog univerziteta je prerezavši sebi vene, pokušala samoubistvo, zbog toga što, navikla samo na desetke (?) kako je stajalo u izveštaju, na jednom ispitu nije dobila najvišu ocenu. Kada ovaj događaj ne bi koincidirao sa nedavno objavljenim podatkom o porastu broja samoubistava u Srbiji i sve većim talasom beznađa, mogli bismo pomisliti da se radi o samo jednom, pomalo neobičnom modusu reagovanja na izneverena očekivanja pojedinaca u pogledu sopstvenog postignuća.

Ako se ostavi po strani činjenica da je na talasu fascinacije bolonjskim procesom i mantre efikasnosti koja obavezuje kako studente, tako i profesore, sam Univerzitet u opasnosti da postane neka vrsta visokoservilne institucije koja brzopotezno liferuje buduće „mastere" sa fenomenalnim prosekom, sa jedne strane, i izuzme neprirodna ambicija koja ukoliko nije pod kontrolom, predstavlja samo drugo lice krhkosti sa druge, čini se da je u pitanju veoma ozbiljan društveni i kulturni fenomen.

A on se prepoznaje pre svega u činjenici da je novogovor Kapitala koji smo nekritički prihvatili, počistio ispred sebe svaku Vrednost sa kojom smo još mogli da računamo. Pod štitom meritokratkih principa, koji na kvantum, odnosno, na broj svode svaki odnos, pa čak i svaku želju, nije uopše bitno kakav ste čovek, nego koliko imate novca na računu, nije važno da li ste šarmantni, nego koliko SMS-ova dobijate dnevno, da li ste u srećnoj vezi, nego koliko stambenih kvadrata posedujete, niti da li studirate kako biste stekli neko znanje, nego da biste postigli „prosek".

Vene nesrećne studentiknje, samo su odgovor na imperativ društvene klime, duboko ogrezle u strah od gubitničke kvalifikacije sa jedne, i u „fantazam uspeha", vidljivog, upakovanog i merljivog, sa druge strane, fantazma koji prikriva simulakrum kao svoje operacionalno načelo. Te vene su i svojevrsna opomena, da društvo koje ne radi na renoviranju Vrednosti, uskoro može biti suočeno sa nekom vrstom sopstvene razularene besciljnosti.

Blic

0 Comments

Submit a Comment