Đukanović peti put premijer

Dvije decenije na vlasti: Milo Đukanović

Parlamentarna većina je večeras odlučila da Milo Đukanović po peti put u posljednje dvije decenije postane predsjednik Vlade Crne Gore i prihvatila program i personalni sastav njegovog kabineta.

Od 46 prisutnih poslanika, 42 su glasali za, a četiri su bila uzdržana.

Većina opozicionih poslanika je napustila salu u vrijeme glasanja.