20 hiljada vezova za nautičare

by | jun 26, 2007 | Novosti | 0 comments

U Hrvatskoj je do sada izgrađeno 20 hiljada vezova za nautički turizam, a u planu je još 15 hiljada, što bi podmirilo potrebe nautičara za kvalitetnim vezovima, zvanično je ocijenjeno.

0 Comments

Submit a Comment