Fond i komisija ušli u novi okršaj

 Fond za zdravstveno osiguranje je optužio Komisiju za kontrolu postupka javnih nabavki da je, na osnovu paušalnog i nepreciznog tumačenja zakona, oborila tender za nabavku opreme namijenjene Centru za radiološku dijagnostiku Kliničkog centra, vrijedan 850 hiljada eura.