Potpisan protokol o povećanju minimalca

by | dec 29, 2006 | Novosti | 0 comments

Sindikat, Vlada i Unije poslodavaca potpisali protokol o povećanju minimalne cijene rada za 10 odsto.

Minimalna cijena rada, koja nije mijenjana od polovine 2002. godine, biti povećana na 52 eura u januaru, 53 u martu i 55 u julu, dok će naknada za topli obrok i regres ostati 25 i 150 eura.

Vlda se obavezala da u prvoj polovini naredne godine, u saradnji sa lokalnom upravom, izmijeni Zakon o finansiranju lokalne samouprave tako što će se ukinuti prirez na porez na dohodak.

0 Comments

Submit a Comment