Bitka za Elizejsku palaču: ima li alternative?

Ulazimo u političku eru u kojoj se, kao nagovještaj ostvarenja do sada nezamislivih mogućnosti, često pojavljuju izjave koje počinju riječima “Po prvi bi put…”

‘Normalna seksualnost’

U očekivanju sveta u kojem će sve porodice biti srećne, pune uvažavanja, poštovanja i ljubavi koja se iz dana u dan uvećava, dozvolimo sebi bar da ne budemo licemerni

Strah i kapitalizam

Ekonomska kriza nije dovela samo do osiromašenja najvećeg dela svetske populacije. Jedna od njenih karakteristika je i jačanje vojno-industrijskih kompleksa i mehanizama kojim elite štite svoje rastuće bogatstvo upravo od siromašnih

Latinka šuti o Vučiću

Mira Bogdanović: U svim političkim formacijama Latinka Perović zagovara jednu autoritarnu koncepciju politike. Dok misleća javnost shvaća da Vučić tone u autoritarnu diktaturu, ona ne pušta ni glasa povodom toga

Jezik više naroda

Kordić: Očito je da kod određenog broja ljudi postoji svijest o zajedničkom jeziku i da žele prestanak nacionalističkih manipulacija oko toga. Žele opušteniji odnos prema jeziku i prema činjenici da više naroda ima zajednički jezik

Kriza koja dolazi

Pobornici emancipacije sada se suočavaju s dva protivnika – sljedbenicima tržišnog fundamentalizma i sljedbenicima nacionalističke autoritarnosti

Balkanska unija

Moramo biti svesni da smo očajnički potrebni jedni drugima, ma koliko se tvrdoglavo trudili da do neke zajednice ili unije ne dođe

Nikad ne pitati – Zašto?

Trump je u svakom slučaju tomahawcima na Siriju srušio najveći dio otpora premi sebi naraslog u minulih devedesetak dana do neslućenih razmjera

Spomenik žrtvama SANU agresije

Taj opskurni dokument je izvršio pravu zločinačku agresiju na Srbiju i srpski narod

O kapitalizmu, mogućnosti kritike, nacionalnoj proizvodnji života

Alpar Lošonc: Svaka promena sveta je povezana sa određenim stepenom nasilja, jer zadire u postojeće interesne sveze, motivacije i očekivanja a koja su određena postojećim sistemom

Logujte se ili registrujte
Forgot?
Register

VIDEO

© 2000 - 2017 PCNEN. All Rights Reserved. Log in -