Poruke žrtava

Akcija za ljudska prava je zamolila neke od žrtava kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori da podijele njihove misli i osećanja povodom Dana ljudskih prava

Uprava policije se ponašala kao da se podsmijeva istrazi

O odgovoru države Crne Gore na policijsku torturu sudiće Evropski sud za ljudska prava

Noć bratske krvomutnje

Prije 26 godina izvršen je najžešći napad na Dubrovnik, drevni grad i biser hrvatske, mediteranske i svjetske kulturne baštine

 Isti direktorat, dva rješenja

Reagovanje povodom “argumentacije” Ministarstva javne uprave o zabrani javnih rasprava zakonom

O nama, bez nas

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nastavlja svoju praksu neuključivanja osoba s invaliditetom u procese koji ih se direktno tiču

Bez javne rasprave o javnim raspravama

Tokom ove godine, Vlada je nazadovala u uljučivanju javnosti u donošenje odluka

Šta treba imati u vidu

Vijeće Ustavnog suda iz nepoznatih razloga nije usvojilo žalbu novinara Tufika Softića – odlučiće sjednica svih sudija

Kada ako ne sada

Sjećanje na žrtve i antifašističke vrijednosti obavezuju nas da obilježavamo ovaj dan ali i da upozoravamo

Glavni grad fingira saradnju u izradi budžeta za 2018.

Institut alternativa za sve ovo vrijeme nije ostvario uvid u nacrt budžeta, niti je dobio bilo kakve informacije o radu radne grupe čiji je član

Da počinioci i nalogodavci ne ostanu nekažnjeni

Povodom Međunarodnog dana za okončanje nekažnjivosti zločina protiv novinara, Akcija za ljudska prava (Human Rights Action – HRA) podsjeća na najteže zločine protiv novinara u Crnoj Gori koji do danas nijesu djelotvorno istraženi i kažnjeni

Logujte se ili registrujte
Forgot?
Register

VIDEO

© 2000 - 2017 PCNEN. All Rights Reserved. Log in

-