Infrazvuk

Objavljeno: 10.09.2019, 07:24

Rajf je upotrijebio frekvencije koje su ciljano odgovarale  oscilatornim matricama izazivača bolesti da bi ih učinio neškodljivim.

Britanski naučnik Ričard Viseman je 2003. izveo  masovni eksperiment sa svojim timom, kojim se dobro prikazuje djelovanje frekvencija na organizam. 700 ljudi je bilo izloženo muzici koja je bila obogaćena sinusnom vibracijom od 17Hz. Preglasna muzika doslovno je nadjačala mogućnost opažanja niskofrekventnog signala. Probantima je puštano više muzičkih komada od kojih su pojedini imali u pozadini ton od 17 herca, a neki ne.

Rezultat je pokazao da je oko 22% ispitanika  doživjelo ekstremnu tugu, razdražljivost  sve do panike pri slušanju muzičkih komada. Ove emocije su nastupile iako niska frekvencija  nije svjesno opažena.

Mnogo godina prije ovog eksperimenta,  dr Rojal Rejmond Rajf je zajedno sa tehničarem Džonom Kranom razvio frekventni aparat koji u tijelo pušta elektromagnetske rezonatne talase. Prizmatični mikroskop tamnog polja koji je sam razvio omogućio mu je da posmatra reakcije virusa i bakterija  na određene frekvencije.

Pod uticajem protivnika, Rajfovo naučno nasleđe palo je u dugi zaborav, a on sam je 1971. umro pod čudnim okolnostima; Većina dokumenta i rezultata istraživanja  uklonjena je iz arhiva. Laboratorija Džona Krana je razvaljena bez dozvole za pretres  i on je završio pred sudom.

Mnogi dokazi koji su potvrđivali djelotvornost Rajf-Kran terapije nisu prikazani na sudu. Kran je osuđena na deset godina zatvora od čega je odležao tri godine.

Princip je sledeći: Rajf je identifikovao enegetsku strukturu koja stvara svaku bolest.  Eksperimentisao je sa izazivačima bolesti i utvrdio da pokazuju individualne oscilatorne matrice. Svaka biohemijska komponenta oscilovala je u sopstvenoj frekvenciji, što znači da posjeduje sopstvenu elektromagnetsku signature. Rajf je tako upotrijebio frekvencije koje su ciljano odgovarali  oscilatornim matricama izazivača bolesti da bi ih učinio neškodljivim.

Ova vrsta terapije nema nikakve negativne propratne pojave. Ne samo da ukloni simptome  već eliminiše uzroke  i pomaže imunom sistemu. Neki od Rajfovih nacrta su se pojavljivali povremeno, što je dovelo do toga da mnogo ljudi danas pravi Rajfove modele aparata, iako se mnogi razlikuju i frekventnom spektru, intenzitetu, efikasnosti itd. (Izvor: Kroz prostor i vreme)

Leave a Reply

Blogovi

Logujte se ili registrujte
Forgot?
Register