Balkan‘s art street Podgorica    

Objavljeno: 22.06.2019, 12:03

Kako to da Podgorica ne nalazi model za uvezivanje kulture i turizma kroz neke stalne forme? Potencijal za razvoj visokokvalitetnog prirodnog i kulturnog turizma u Crnoj Gori  je veliki. Po definiciji Svjetske turističke organizacije (STO), održivi turizam “rezultira upravljanjem svim resursima na način da se zadovolje sve ekonomske, socijalne i estetske potrebe, a da se pri tom sačuvaju kulturni integritet, osnovni ekološki procesi, biološki diverzitet i sistemi za obezbjeđivanje života”. Ponuda kulturnog proizvoda kao komplement turizma u Crnoj Gori prepoznat je i plasiran kroz pojedine aktivnosti koje se odvijaju uglavnom u toku ljetnje sezone u pojedinim opštinama. U tom smislu, može se postići razvijanje dvije po prirodi komplementarne kategorije, umjetnost i uslužne djelatnosti. Umjetnost kao kompleksna djelatnost važan je razvojni resurs koji ističe dvojaku prirodu – umjetničko ostvarenje i komercijalnu vrijednost. Iako ekonomija i kultura teže zajedničkom cilju, osvajanju što većeg broja potrošača, u praksi su često međusobno preprečuju. Da bi se ekonomski status kulture poboljšao, ona ne može biti tretirana kao djelatnost koja isključivo zavisi od budžeta. Za produkciju kulturnih proizvoda i projekata moraju se naći i druge mogućnosti finansiranja. U tom smislu, veoma je važna saradnja između dva sektora građanskog društva, privrednog i javnog sektora. Kako je već konstatovano da je veza kulturne  politike i turizma od strateškog značaja oni moraju biti usmjerena na dijalog, jer se napredak u obje oblasti može ostvariti jedino kroz saradnju kulture, obrazovanja, nauke, turizma, graditeljstva i  arhitekture. Veoma veliki je značaj i uloga lokalne samouprave u ovom pogledu. Obrazovni sistem u Crnoj Gori neophodno je upotpuniti sadržajima posvećenim kulturnoj baštini i kulturno-umjetničkom stvaralaštvu, kako bi saradnja resora obrazovanja i kulture dala doprinos razvoju turizma, ali i društva u cjelini.  Naročito je važno  razvijati zajedničke istraživačke, edukativne i umjetničke projekte. Saradnja između kulture i turizma od suštinskog je značaja za kreiranje jedinstvene turističke ponude Crne Gore i regiona. Definisanje i razvoj održivog kulturno-turističkog proizvoda zajednički je prioreritet koji zahtijeva proaktivnist i visok stepen reagibilnosti na lokalnom, nacionalnomi regionalnom nivou. Kulturni turizam prepoznat je kao generator razvoja i promocije na oba nivoa, što doprinosi ekonomskom razvoju društva. Kultura, uopšte, predstavlja nerazmrsivi splet racionalnih i emotivnih niti,  istih ali različitih potreba i prohtjeva sudionika različitog genetskog porijekla, ono humano i duhovno što nas prožima i spaja u zajedničkom suživotu. Ona ulazi kroz različite vidove poslovanja u čovjekov svakodnevni radijus posmatranja i djelovanja i pomoću nje čovjek oplemenjuje sebe, mijenja okruženje, usvaja nove standarde, obogaćuje svijet u kome funkcioniše. Upravo je to stvaralačka i pokretačka snaga umjetnosti i kulture na putu ka obezbjeđivanju održivosti, kako nje same, tako i ostalih društvenih djelatnosti koje prožima. Balkan‘s art street zamišljena je kao restaurirana Njegoševa ulica  koja bi svojim umjetničkim djelovanjem i eksterijerom spojila prošla sa sadašnjim stvaranjima. Takođe, ideja je da se poveže sa Dukljom i pobudi interesovanje za istraživanje na polju arheologije. Osmišljenim kompleksom doprinijelo bi se stvaranju specifičnog turističkog potencijala umjetničkog šarma poput poznatog Monmartre. Likovna umjetnost, muzika i film bili bi stalan sadržaj ovog prostora. Investitor bi trebao obezbijediti  infrastrukturu, tj. gradnju ili restauraciju neke ulice. Planinske kućice nijesu eksterijer koji odgovara imidžu Podgorice. Izgradnja šetališta obalom Morače doprinijela bi jednoj široj realizaciji ovog projekta. Projekat bi se opštini i državi isplatio kroz dugoročni period i doprinio značajno širenju i razvoju lokalne kulturne i turističke scene. Taktički ciljevi i zadaci projekta aktiviranje kulturnih stvaraoca regiona pa i šire, lokalne populacije svih generacija u svrhu kreativnog stvaralaštva i to u funkciji održivog razvoja lokalne zajednice; jačanje turističkog potencijala Grada. očuvanje kulturne baštine, razvoj kreativnog stvaralaštva, zaposlenje, identifikovanje postojećih kulturnih i prirodnih resursa; uspostavljanje regionalne saradnje i predstavljanje kulturnih sličnost i različitosti; omogućavanje mladima i studentskoj omladini učenje kroz angažovanje i volonterizam; promocija turističkog i kulturnog sadržaja i potencijala; integrisanje turističkih i kulturnih i obrazovnih resursa i potencijala u funkciji promocije određenog lokaliteta i regionalne saradnje; valorizacija poljoprivrednih proizvoda lokalnog stanovništva, bilja, čajeva i dr.

Kako to da Podgorica ne nalazi model za uvezivanje kulture i turizma kroz neke stalne forme? Potencijal za razvoj visokokvalitetnog prirodnog i kulturnog turizma u Crnoj Gori  je veliki. Po definiciji Svjetske turističke organizacije (STO), održivi turizam “rezultira upravljanjem svim resursima na način da se zadovolje sve ekonomske, socijalne i estetske potrebe, a da se pri tom sačuvaju kulturni integritet, osnovni ekološki procesi, biološki diverzitet i sistemi za obezbjeđivanje života”.

Ponuda kulturnog proizvoda kao komplement turizma u Crnoj Gori prepoznat je i plasiran kroz pojedine aktivnosti koje se odvijaju uglavnom u toku ljetnje sezone u pojedinim opštinama. U tom smislu, može se postići razvijanje dvije po prirodi komplementarne kategorije, umjetnost i uslužne djelatnosti.

Umjetnost kao kompleksna djelatnost važan je razvojni resurs koji ističe dvojaku prirodu – umjetničko ostvarenje i komercijalnu vrijednost.

Iako ekonomija i kultura teže zajedničkom cilju, osvajanju što većeg broja potrošača, u praksi su često međusobno preprečuju. Da bi se ekonomski status kulture poboljšao, ona ne može biti tretirana kao djelatnost koja isključivo zavisi od budžeta. Za produkciju kulturnih proizvoda i projekata moraju se naći i druge mogućnosti finansiranja. U tom smislu, veoma je važna saradnja između dva sektora građanskog društva, privrednog i javnog sektora. Kako je već konstatovano da je veza kulturne  politike i turizma od strateškog značaja oni moraju biti usmjerena na dijalog, jer se napredak u obje oblasti može ostvariti jedino kroz saradnju kulture, obrazovanja, nauke, turizma, graditeljstva i  arhitekture. Veoma veliki je značaj i uloga lokalne samouprave u ovom pogledu.

Obrazovni sistem u Crnoj Gori neophodno je upotpuniti sadržajima posvećenim kulturnoj baštini i kulturno-umjetničkom stvaralaštvu, kako bi saradnja resora obrazovanja i kulture dala doprinos razvoju turizma, ali i društva u cjelini.  Naročito je važno  razvijati zajedničke istraživačke, edukativne i umjetničke projekte.

Saradnja između kulture i turizma od suštinskog je značaja za kreiranje jedinstvene turističke ponude Crne Gore i regiona. Definisanje i razvoj održivog kulturno-turističkog proizvoda zajednički je prioreritet koji zahtijeva proaktivnist i visok stepen reagibilnosti na lokalnom, nacionalnomi regionalnom nivou. Kulturni turizam prepoznat je kao generator razvoja i promocije na oba nivoa, što doprinosi ekonomskom razvoju društva.

Kultura, uopšte, predstavlja nerazmrsivi splet racionalnih i emotivnih niti,  istih ali različitih potreba i prohtjeva sudionika različitog genetskog porijekla, ono humano i duhovno što nas prožima i spaja u zajedničkom suživotu.

Ona ulazi kroz različite vidove poslovanja u čovjekov svakodnevni radijus posmatranja i djelovanja i pomoću nje čovjek oplemenjuje sebe, mijenja okruženje, usvaja nove standarde, obogaćuje svijet u kome funkcioniše. Upravo je to stvaralačka i pokretačka snaga umjetnosti i kulture na putu ka obezbjeđivanju održivosti, kako nje same, tako i ostalih društvenih djelatnosti koje prožima.

Balkan‘s art street zamišljena je kao restaurirana Njegoševa ulica  koja bi svojim umjetničkim djelovanjem i eksterijerom spojila prošla sa sadašnjim stvaranjima. Takođe, ideja je da se poveže sa Dukljom i pobudi interesovanje za istraživanje na polju arheologije. Osmišljenim kompleksom doprinijelo bi se stvaranju specifičnog turističkog potencijala umjetničkog šarma poput poznatog Monmartre. Likovna umjetnost, muzika i film bili bi stalan sadržaj ovog prostora.

Investitor bi trebao obezbijediti  infrastrukturu, tj. gradnju ili restauraciju neke ulice. Planinske kućice nijesu eksterijer koji odgovara imidžu Podgorice. Izgradnja šetališta obalom Morače doprinijela bi jednoj široj realizaciji ovog projekta. Projekat bi se opštini i državi isplatio kroz dugoročni period i doprinio značajno širenju i razvoju lokalne kulturne i turističke scene.

Taktički ciljevi i zadaci projekta

  • aktiviranje kulturnih stvaraoca regiona pa i šire, lokalne populacije svih generacija u svrhu kreativnog stvaralaštva i to u funkciji održivog razvoja lokalne zajednice;
  • jačanje turističkog potencijala Grada.
  • očuvanje kulturne baštine, razvoj kreativnog stvaralaštva, zaposlenje, identifikovanje postojećih kulturnih i prirodnih resursa;
  • uspostavljanje regionalne saradnje i predstavljanje kulturnih sličnost i različitosti;
  • omogućavanje mladima i studentskoj omladini učenje kroz angažovanje i volonterizam;
  • promocija turističkog i kulturnog sadržaja i potencijala;
  • integrisanje turističkih i kulturnih i obrazovnih resursa i potencijala u funkciji promocije određenog lokaliteta i regionalne saradnje;
  • valorizacija poljoprivrednih proizvoda lokalnog stanovništva, bilja, čajeva i dr.

Leave a Reply

Blogovi

Logujte se ili registrujte
Forgot?
Register