Očekujemo konkretne mjere za iskorjenjivanje policijskog zlostavljanja

Veza: Izvještaj Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) o posjeti Crnoj Gori u periodu od 9. do 16. oktobra 2017. godine

Poštovani gospodine Veljoviću,

obraćam Vam se povodom zaključaka Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) iz izvještaja o posjeti Crnoj Gori, koji je objavljen 7. februara 2019.

Imajući u vidu da je CPT u tom izvještaju zaključio da:

–              kultura policijskog zlostavljanja nije djelotvorno suzbijena i da se osobe lišene slobode u Crnoj Gori i dalje nalaze u ozbiljnom riziku da će ih policijski službenici zlostavljati (str. 4);

–              da je zlostavljanje od strane policijskih službenika u Crnoj Gori činjenica koja se ne tiče samo nekoliko nečasnih službenika, već izgleda da je prihvaćena praksa unutar trenutne policijske kulture, posebno među kriminalističkim inspektorima (str. 13, tač. 14);

–              da vlasti moraju da pokažu odlučnost u suzbijanju zlostavljanja, i da na sve moguće načine obezbijede da službenici policije na svim nivoima prime poruku da se bilo kakvo zlostavljanje neće tolerisati i da će se odgovarajuće kažnjavati i neposredni izvršioci kao i njihovi nadređeni (str. 14, tač. 14, 19-22),

kao i da su date konkretne preporuke za strateško rješavanje problema, očekivali smo da se Uprava policije odgovarajuće obrati javnosti do kraja februara mjeseca, ali se to nije dogodilo.

Imajući u vidu da je u izvještaju navedeno da je delegacija CPT tokom posjete 2017. ponovo:

–              primila značajan broj navoda o fizičkom zlostavljanju osoba lišenih slobode od strane policijskih službenika prilikom hapšenja ili saslušanja, u vidu šamaranja, udaranja rukama, nogama, službenom palicom i različitim nestandardnim predmetima, kao i u vidu podvrgavanja elektrošokovima ručnim električnim aparatima (str. 12, tač. 11);

–              pronašla u Centru bezbjednosti u Podgorici neoznačene i nestandardne predmete uključujući akumulatore i metalna kliješta, odvijač, metalnu šipku i crnu masku u prostorijama koje su pritvorena lica označila kao mjesta na kojima su bila zlostavljana, te da je iste ili slične predmete na istom mjestu pronašla i prilikom posjeta 2008. i 2013. godine (str. 12, tač. 13),

a da je Vlada Crne Gore još prije više od 10 godina, u odgovorima na izvještaj CPT-a iz 2008. godine, saopštila: „U dopisu od 14. novembra 2008. godine, poslatog kao odgovor na opservacije delegacije sa kraja posjete, crnogorske vlasti su ukazale na to da su sve područne jedinice i ispostave policije dobile uputstvo da preduzmu mjere kako bi se prevladali nedostaci koje je uočila delegacija. Rečeno je da je poseban naglasak stavljen na potrebu uklanjanja nestandardnih i neoznačenih predmeta iz prostorija policije…“,

kao i da je Ombudsman, u Izvještaju Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2016. godinu u odnosu na Podgoricu naveo: „… tokom obilaska u kancelarijama Odjeljenja kriminalističke policije pronađeno je više predmeta koji nijesu bili označeni, a koji eventualno mogu biti korišćeni za prijetnje, zastrašivanja ili iznuđivanje iskaza lica koja se ispituju. Monitoring tim je pronašao noževe, metalne palice i kablove (u ormarima i ispod stolova) i preporučio njihovo uklanjanje”,

očigledno je da do sada Uprava policije nije imala ozbiljnu namjeru da zlostavljanje suzbija, iako je zabrana mučenja i drugog zlostavljanja apsolutno zaštićeno ljudsko pravo od koga se odstupanje ne toleriše ni za vrijeme ratnog stanja.

Sada se postavlja pitanje da li ćete Vi nešto učiniti da se politika i praksa Uprave policije promijene, i na koji način.

CPT je preporučio da rukovodstvo policije primjeni višestruku strategiju za borbu protiv zlostavljanja. Očigledno je postalo jasno da izolovano i formalističko praćenje primjena preporuka CPT u odnosu na policiju, na koje se država povremeno pozivala u procesu pristupanja EU, ne daje očekivane rezultate bez cjelovitog strateškog pristupa i nedvosmislene poruke Vlade da se zlostavljanje više neće tolerisati.

Imamo u vidu da je Ministarstvo unutrašnjih poslova, neposredno nakon oktobarskih protesta 2015. godine, u decembru donijelo Strategiju razvoja Uprave policije za period 2016-2020, u kojoj je navedeno, na samo jednom mjestu: „Policijski službenici se pridržavaju standarda policijskog postupanja, a naročito onih koji proizilaze iz obaveza utvrđenih međunarodnim aktima, a odnose se na … zabranu mučenja i primjene nečovječnih i ponižavajućih postupaka.“  Razrada ovog standarda je nažalost izostala u bilo kom pogledu, što pokazuje stav Uprave policije da su se policijski službenici u tom trenutku već pridržavali standarda apsolutne zabrane zlostavljanja i da u tom pogledu nije potrebno nikakvo unaprijeđenje, iako je tada bilo opšte poznato da je takav stav daleko od stvarnosti.

Posebno zabrinjava činjenica da je CPT u dva izvještaja do sada (o posjetama i 2008. i 2013) upozoravao na nedostatak obilježja pripadnika specijalnih jedinica policije, koje su omogućile da ostanu neotkriveni oni koji su mučili Aleksandra Pejanovića 2008. godine. Država je 2013. godine uvjeravala CPT da su još tada obezbijedili uredno obilježavanje policijskih službenika. Međutim, nedostatak obilježja je ponovo u oktobru 2015. godine poslužio kao izgovor za nekažnjavanje masovne torture nad građanima, pa je CPT zaključio da se radilo o ”namjernom pokušaju da se istraga osujeti i da se zagarantuje nekažnjivost onih koji su spremni da fizički zlostavljaju građane”. Ovo potvrđuje ranije date nalaze NVO i Ombudsmana o tome da su nadležni funkcioneri u policiji i ministarstvu odgovorni za nekažnjivost napada na građane 2015. i da bi zbog toga više njih trebalo da snosi odgovornost.

Problem je i to što i važeći zakon i novi podzakonski akti još uvijek ne garantuju da će policijski službenici koji zadatke mogu izvršavati prikrivenog lica (sa maskama ili kapama “fantomkama”) nositi odgovarajuće oznake koje će omogućiti njihovu laku identifikaciju.  Da bi se ovo postiglo, trebalo bi da budu određeni ne samo djelovi uniforme na kojim će se ove oznake nalaziti i njihova pozicija, već i boja i veličina oznaka, što bi garantovalo da će one biti dovoljno uočljive i sa izvjesne daljine i u noćnim uslovima.

Konačno, neophodno je ozbiljno uzeti u obzir i preporuke važne za sprečavanje zlostavljanja, da se sva lica lišena slobode upoznaju na jeziku koji razumiju sa pravima koja imaju na raspolaganju, uključujući i pravo na pristup ljekaru, i da se svako postupanje u ovim slučajevima evidentira na odgovorajući način.

Imajući u vidu da je većina gore navedenih zapažanja i problema istaknuta i prilikom ranijih posjeta CPT (2008. i 2013. godine) i da Vi, kao direktor Uprave policije, na toj funkciji dočekujete već treći izvještaj CPT-ja u kome se upozorava na policijsku praksu zlostavljanja,  Akcija za ljudska prava očekuje da što prije obavijestite javnost o konkretnim mjerama koje ćete preduzeti da se iskorijeni zlostavljanje od strane policijskih službenika u Crnoj Gori.

Na kraju, imajući u vidu brojne obuke o nultoj toleranciji mučenja i zlostavljanja koje već godinama pohađaju policijski službenici, odgovornost države za poražavajuće nalaze o postojanju kulture zlostavljanja u crnogorskoj policiji je još veća, a potreba za konkretnijim djelovanjem od obuka nikad hitnija.

S poštovanjem,

Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica

Dužnost direktora Uprave policije obavljali ste od oktobra 2005. godine do kraja decembra 2011. godine, u kom periodu je CPT objavio dva izvještaja sa istim upozorenjima (prvi izvještaj je objavljen u maju 2006. godine u vezi posjete obavljene od 16. do 28. septembra 2004. godine, a drugi izvještaj u martu 2010. godine u vezi posjete obavljene od 15. do 22. septembra 2008. godine)

Objavio/la na 19:57. Objavljeno u Analize&Mišljenja. Možete pratiti sve odgovore na ovaj post kroz RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Morate biti ulogovani da bi komentarisali Logujte se

© 2000 - 2019 PCNEN. All Rights Reserved. Log in

-