Potrebno je da se što prije uozbiljite

Crna Gora od početka pristupnih pregovora ima u kontinuitetu pozitivne pomake u skoro svim segmentimapregovora sa EU, koji su rezultirali otvaranjem 31.poglavlja od kojih su tri privremeno zatvorena. Ovi pozitivni pomaci su prije svega u zaokruzivanju zakonodavnog okvira i njenom harmonizacijom sa evropskom regulativom. Pred nama su znatno izazovniji trenuci u kojima moramo pokazati snagu institucija i njihovu nezavisnost i konkretne rezultate u radu. Većina institucija pokazuje pozitivne pomake i shvataju novo vrijeme i realnost. Međutim, ima i onih koje se trude da zadrže duh prošlih vremena i nespremne su za nove demokratske realnosti. Još ako se radi o instituciji koja je ključna za ovu temui od koje direktno zavisi brzina integarcija onda smo u ogromnom problemu.

Agencija za sprecavanje korupcije od samog starta svog rada postavila se na pogrešan kolosjek. Manjak transparentnosti i komunikacije uz zabranu NVO-ima da prate rad Savjeta Agencije su trasirali put u pogrešnom smjeru. Ocjene evropskih partnera da Agencija nije dovoljno nezavisna i proaktivna i da je instrument u političke svrhe je nešto što mora da nas svezabrine.U tom smislu neprihvatčjive su ocjene iz ASKa da su nalazi EU paušalni.

Analizirajući konkretno rad Agencije reći dase ne mogu sakriti činjenice da:

1. Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) proglasila je izvode žiro računa političkih partija poslovnom tajnom i time se pridružila naporima ostalih institucija da u potpunosti onemoguće kontrolu trošenja miliona eura novca poreskih obveznika Crne Gore.
2. Onemogućila kvalitetnu saradnju sa NVOima
3. U prvoj polovini 2018. godine, Agencija je pokrenula 15 postupaka o neobjašnjivom bogatstvu i do sada zatvorio postupak 12 slučajeva ne otkrivajući nepravilnosti.(Analiza Istraživačkog centra MANS-a pokazuje da je na primjer porodica Branka Vujovića za svega nekoliko godina višestruko uvećala svoju imovinu kupovinom novih stanova, garaža i automobila. Sa druge strane prihodi koje je Vujović prijavio u svom zvaničnom imovinskom kartonu bili su nedovoljni za sticanje sporne imovine, pa se tako ne može objasniti porijeklo najmanje 250.000 eura koji su tom prilikom utrošeni.)
4. Od četiri vrste kontrole imovinskih kartona koje vrši Agencija, jedina je potpuna provjera, u kojoj se provjerava osnov sticanja imovine, a najmanje je zastupljena u radu Agencije.Od ukupnog broja od oko 7.000 imovinskih artona koje Agenciji godišnje podnesu javni funkcioneri i službenici, Agencija u potpunosti provjeri manje od 1%. Agencija ne provjerava porijeklo imovine stečene prije 2016. godine što je jako problematično za funkcionere sa višedecenijskim stažom.
5. Još uvek nije otkrila bilo kakvu zloupotrebu javnih resursa za svrhe partijske i izborne kampanje, uprkos izveštaju o takvim zloupotrebama postoji, i shodno tome nije proslijedila bilo koji slučaj tužilaštvu.
6. Nepoštovanje odluka Upravnog suda u slučajevima gdje Vanje Ćalović Marković kao i donošenje nezakonitih odluka o navodnom konfliktu interesa Darka Ivanovića i Nikole Vukčevića u Savjetu AEM-a i Savjetu RTCG-a
7. Ekspresno donijete odluke o konfliktu interesa i selektivan pristup kada su pripadnicu nvo sektora u pitanju iako je nakon sudskog odlučivanja jedan broj ovih odluka derogirao, ali to nije izazvalo posljedice na status javnih funkcionera, s obzirom da je postupak imenovanja novih sproveden prije odluke suda.

Crna Gora je u novoj fazi pregovora gdje se traže konkretni rezultati. Agencija za sprečavanje korupcije je jasno markirana kao institucija sa manjkom transapentnosti i da je pod snažnim političkim uticajem.Jasno je i laicima kakve se odluke donose i potrebno je da se što prije uozbiljite i snažno krenete u odlučnu borbu protiv korupcije.

Za Građansku alijansu
Zoran Vujačić

Objavio/la na 13:25. Objavljeno u Analize&Mišljenja. Možete pratiti sve odgovore na ovaj post kroz RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Morate biti ulogovani da bi komentarisali Logujte se

© 2000 - 2019 PCNEN. All Rights Reserved. Log in

-