Javni apel držaocima životinja i nadležnim organima lokalnih samouprava

Autor: Savjet za zaštitu životinja

  • Apelujemo na držaoce životinja da postupaju odgovorno i u skladu sa zakonom i lokalnim propisima.
  • Apelujemo na lokalne samouprave da postupaju u skladu sa ovlašćenjima i preduzmu mjere protiv neodgovornih držalaca kućnih ljubimaca i drugih životinja.
  • Apelujemo na sve lokalne samouprave koje nijesu donijele propis o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, da to hitno urade i da u skladu sa propisom postupaju.
  • Apelujemo na sve lokalne službe nadležne za komunalne poslove, posebno komunalne inspektore i policajce da blisko sarađuju sa lokalnim veterinarskim inspektorima i Upravom.
  • Apelujemo na sve predsjednike opština (gradonačelnike) da, po hitnom postupku, ukoliko na teritoriji lokalne uprave ne postoji, izdvoje sredstva i organizuju adekvatnu službu i urede smještaj za nezbrinute životinje.

Zbog sve učestalijih napada vlasničkih pasa i pasa lutalica na građane kao i zbog pojave povećanja broja pasa lutalica, ali i zbog nerazumjevanja odgovornosti držalaca životinja, sa naglaskom na pse i odgovornosti lokalnih samouprava, podsjećamo:

  1. Zakonom o zaštiti dobrobiti životinja (,,Službeni list CG”, br. 14/08 i 47/15) propisana su i pravila za zaštitu kućnih ljubimaca koje podrazumjevaju i obaveze vlasnika (držaoca) kućnih ljubimaca kao i drugih fizičkih i pravnih lica.

Primarnu odgovornost za zdravlje i dobrobit životinja, snosi vlasnik odnosno držalac životinje koji je dužan da se na pravilan način brine o životinji, da postupa sa pažnjom dobrog domaćina i da životinji obezbijedi adekvatne životne uslove, a naročito životinjama čiji opstanak zavisi od njega. Takođe, vlasnik, odnosno držalac životinje je odgovoran za život i dobrobit svoje životinje, kao i za eventualnu štetu koju ona može nanijeti drugim licima i životinjama.

Nažalost, veliki broj pasa je nekada imao vlasnika kojem više nije interesantan ili predstavlja teret, pa je jednostavno pušten na ulicu i prepušteni sami sebi. S druge strane, postoji određeni broj vlasnika koji svoje kućne ljubimce drže suprotno zakonskim normama, odnosno obavezi da spriječi životinju da ugrozi život, bezbjednost ili imovinu drugog lica, odnosno život i bezbjednost druge životinje.

Očigledno da svijest jednog dijela vlasnika životinja nije na dovoljnom civilizacijskom nivou u pogledu odgovornog vlasništva: obezbijediti primjerenu ishranu, odgovorajuće uslove za držanje i zaštitu zdravlja i dobrobiti tih životinja ali i zaštitu drugih lica i životinja od svog kućnog ljubimca.

  1. U skladu sa Zakonom o zaštiti dobrobiti, uslove i način držanja kućnih ljubimaca, način postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama (kućnim ljubimcima), način zbrinjavanja i kontrole njihovog razmnožavanja propisuje nadležni organ lokalne samouprave.

Pregledom baze donešenih propisa po ovom osnovu, do sada je 15 lokalnih uprava donijelo pravna akta kojima su uređeni uslovi i način držanja kućnih ljubimaca, način postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama (kućnim ljubimcima), način zbrinjavanja i način kontrole njihovog razmnožavanja.

Ovim lokalnim propisima definisani su organi koji vrše nadzor, uključujući i inspekcijski nadzor nad sprovođenjem propisa, a to su organi uprave nadležni za komunalne poslove kao i komunalni inspektori i komunalni policajci.

  1. Zakonom o zaštiti dobrobiti životinja uređena su pitanja zaštite napuštenih i izgubljenih životinja (kućnih ljubimaca), privremeni smještaj kućnih ljubimaca i postupci osnivanja skloništa za napuštene životinje (kućne ljubimce). Takođe je propisano da je, ako nije osnovano sklonište za napuštene životinje, jedna ili više jedinica lokalne samouprave je dužna da osnuje i finansira rad skloništa kao i da sakuplja napuštene i izgubljene životinje.

Trenutno je u registru Uprave upisano samo 8 skloništa, koja su osnovale lokalne samouprave.

U skladu sa navedenim, apelujemo na držaoce životinja da postupaju odgovorno i u skladu sa zakonom i lokalnim propisima. Istovremeno, apelujemo na lokalne samouprave da postupaju u skladu sa ovlašćenjima i preduzmu mjere protiv neodgovornih držalaca kućnih ljubimaca. Apelujemo na sve lokalne samouprave koje nijesu donijele propis o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, da to urade i da u skladu sa propisom postupaju, kao i obezbjede sredstva i orgnizuju službe i obezbijede prostor za nezbrinute životinje.

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, zajedno sa nadležnim inspektorima daće punu podršku preduzimanju mjera protiv neodgovornih držalaca životinja u dijelu svoje nadležnosti i u tom kontekstu apelujemo na sve lokalne službe nadležne za komunalne poslove, posebno komunalne inspektore i policajce da blisko sarađuju sa lokalnim veterinarskim inspektorima i Upravom.

Savjet za zaštitu životinja daće punu podršku sprovođenju mjera definisanih propisima, posebno u dijelu zaštite građana i životinja od neodgovornih vlasnika životinja.

Objavio/la na 13:07. Objavljeno u Analize&Mišljenja. Možete pratiti sve odgovore na ovaj post kroz RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Morate biti ulogovani da bi komentarisali Logujte se

© 2000 - 2019 PCNEN. All Rights Reserved. Log in

-