Pismo javnosti mr Janka Ljumovića

Kao vanredni profesor Univerziteta Crne Gore u dvostrukom izboru u akademsko zvanje, obraćam se javnosti saopštenjem cijeneći pozive crnogorskih medija da dam komentar nakon konačne odluke Senata UCG. Izbora koji je trebao biti primjer Povjerenja, Poštovanja i Poštenja- što su tri ključna elementa definicije akademskog integriteta.

Senat Univerziteta Crne Gore nije, nedavno, izabrao mr Janka Ljumovića u zvanje redovnog profesora za oblast pozorišna produkcija na Fakultetu dramskih umjetnosti UCG, uprkos tome što je Naučni odbor dao pozitivno mišljenje za ovog kandidata.

U pismu navodim određene ličnosti i institucije, ali je pismo namijenjeno prije svega crnogorskoj javnosti koja je pokazala interes za ovaj paradigmatičan događaj. Rezultat glasanja na Senatu Univerziteta Crne Gore, osam ZA i deset UZDRŽANIH, uz već legendarnu dilemu iskazanu u konačnom mišljenju Naučnog odbora da li je produkcija nauka ili umjetnost, siguran sam da će biti važan prilog za analizu društvenog konteksta. Odluka je konačna, a autonomija Senata neprikosnovena.

Poštovani senatori, vama koji ste bili ZA i koji ste uvažili sve bitne elemente u procedure izbora, hvala na pokazanoj akademskoj etici i razumijevanju oblasti dramske umjetnosti. Vi, očigledno razumijete, da je dramska umjetnost svoj početak imala u antičkoj drami i pozorištu koja je vaspitala grčki narod da preuzme individualnu odgovornost. Hvala vam za ličnu hrabrost i akademsku etičnost.

Što se tiče UZDRŽANIH glasača, obratio bih se samo predsjednikuSenata, tj.rektoru Univerziteta Danilu Nikoliću i senator Nenadu Šoškiću, redovnom profesoru Fakulteta likovnih umjetnosti i članu Naučnog odbora UCG za oblast umjetnosti.

Rektoru zbog toga što sam kao jedini kandidat na konkursu očekivao da uvaži svih pet pozitivnih elementa u procesu izbora u akademsko zvanje: recenzentske komisje redovnih profesorasa Univerziteta umetnosti u Beogradu, Sveučilišta u Zagrebu i Univerziteta Crne Gore, odluku Vijeća FDU, izvještaj sa inauguracionog predavanja, konačno mišljenje Naučnog odbora i mišljenjeVijeća umjetnosti. I pored iskazane“dileme”Naučnog odbora o zadovoljavanju minimalnih uslova ( kao da postoje maksimalni uslovi – recimo da je kandidat maksimalno visok 194 cm), jer uslovi su pravno ispunjeni ili nijesu.

Senatoru Nenadu Šoškiću, redovnom profesoru Fakulteta likovnih umjetnosti i članu Naučnog odbora UCG, koji je po službenoj dužnosti kao predstavnik za oblast umjetnosti beskrupulozno usmjeravao i uslovljavao tok donošenja odluke – što ima elemente etičke i krivične odgovornosti. Takvo djelovanje može biti testirano na adresama koje su zadužene da provjere i utvrdeo dgovornost. Dodatnu je tu inspirativno iskustvo samog vajara Nenada Šoškića koji je svojevremeno na optužbe vajara Zlatka Glamočaka da su Šoškićevi radovi, tj. umjetnička djela plagijati izjavio: “…gospodin Glamočak je bičevao moja umjetnička djela i mene kao autora-umjetnika u pokušaju da me umjetničkoj i široj javnosti diskredituje i uskrati me pripadništva umjetničkom svijetu, što po običnom i pravnom rječniku, predstavlja najgrublji oblik klevete, pa ću se shodno tome u zaštiti svoga djela i imena obratiti i nadležnim pravodsudnim organima.”

Zato bih javno pitao Nenada Šoškića da li je u međuvremenu pravno zaštitio svoje djelo i ugled i da li mu to iskustvo  neštoznači u procesu diskriminacije i omalovažavanja tuđeg djela i imena koje on sprovodi? Dugačka bi lista bila onih koji su suprotno stavovima Šoškića izrekli sud o mom profesionalnom radu, ali u ovom pismu ću poštedjeti javnost toga. Neću citiratini svoje recenzente, kako je to umjetnik Šoškić radio u cilju odbrane svog djela i imena kao odgovor Glamočaku, jer znam i naučio sam da moralnu pobjedu čovjek uvijek potpisuje sam.Mogu samo napomenuti da sam moju smjenu u Naučnomo dboru UCG za oblast umjetnosti doživio kao čistku, ali da sam želio da vjerujem da prof. mr Nenad Šoškić nikada neće biti policijski čistač i ponižavati sopstvenu struku.

Ipak, odgovornost za očiti lični i politički odstrel imaju i osnivač Univerziteta Crne Gore – Ministarstvo prosvjete i  Vlada Crne Gore. Ne bih htio da ikoga na tim adresama učim odgovornosti, ali kako sam bio član Vlade Crne Gore, kao ministar kulture u 41. Vladi Crne Gore, znam da među njenim članovima postoje službena lica koja mogu i moraju postaviti određena pitanja  Univerzitetu Crne Gore.

Na kraju, i najvažnije, ističem okolnost da je ovaj slučaj povrijedio načela jedne oblasti studiranja na Univerzitetu Crne Gore, da nipodaštava pravno utemeljenu akreditaciju ovog studijskog programa i dezavuiše očigledan pravni akt na kome Univerzitet u aktuelnom upisnom roku poziva studente da se prijave kao na umjetničkoj disclipni? Zašto senatori, među kojima su pravnici, nezainteresovano ćute i dižu ruke, a dužnost im je da znaju kojoj oblasti pripada ono za šta glasaju, pa valjda  i da pravno opomenu i poduče one koji neće da znaju?

Biti profesor u bilo kom zvanju je privilegija sama po sebi, nije to fraza, privilegija dovoljno velika da je najmanje važno da li ste prvi ili drugi put vanredni profesor. Studenti su u fokusu našeg rada, zbog njih smo tu gdje jesmo. A da li  bi oni imali što da kažu na sve ovo? Iako znam da bi i taj šesti pozitivni element bio nedovoljan za konačnu odluku jednog akademskog izbora. Toliko o nama, sada i ovdje!

S poštovanjem,

mr Janko Ljumović, vanr. prof

Cetinje, 10.jul 2018.

Objavio/la na 17:57. Objavljeno u Analize&Mišljenja. Možete pratiti sve odgovore na ovaj post kroz RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Morate biti ulogovani da bi komentarisali Logujte se

© 2000 - 2019 PCNEN. All Rights Reserved. Log in

-