Međunarodni dan djeteta

dan djeteta U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan djeteta, čiji je cilj da podsjeti i senzibiliše javnost o potrebi zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

20. novembra 1989. je na Glavnoj skupštini Ujedinjenih nacija usvojena Konvencija o pravima djeteta koja sadrži univerzalne standarde koje država stranka Konvencije (tj. koja ju je potpisala i ratifikovala) mora garantovatisvakom djetetu.

Konvenciju su ratifikovale 193 države.

U Konvenciji se govori, prije svega, o obavezama odraslih u odnosu prema djetetu kao i o obavezama brojnih društvenih činilaca u vezi zaštite djeteta.

To je prvi dokument u kojem se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi kojoj je potrebna posebna zaštita. Za razliku od Deklaracije o pravima djeteta (1959.) koja ima moralnu snagu, Konvencija o pravima djeteta je pravni akt koji ima snagu zakona i obavezuje stranke na pridržavanje njenih odredbi i uključuje pravo nadziranja primjene u državama koje su je prihvatile i ratifikovale.

Više od 220 miliona djece odrasta bez adekvatnog oblika brige, saopštila je Medjunarodna organizacija SOS Dječija sela koja je danas u više od 100 zemalja širom svijeta pokrenula kampanju „Nijedno dijete ne treba da odrasta samo“.

U skladu s Konvencijom Ujedinjenih nacija osnovna dječja prava su;
– pravo na preživljavanje (hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard)
– razvojno pravo (razvoj, odgoj i obrazovanje, porodica, kultura, identitet)
– pravo učestvovanja (donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama)
– pravo zaštite od zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije.

Konvencija o pravima djeteta propisuje da:

– Sva djeca i mladi imaju ista prava. Ni jedno dijete ne smije biti oštećeno zbog pola, boje kože, jezika ili religije;
– Djeca i mladi imaju pravo na najveću moguću mjeru zdravstvene zaštite te zdravstvene preventive i medicinske njege;
– Djeca i mladi imaju pravo na besplatno osnovno obrazovanje

– Djeca i mladi imaju pravo na odmor, slobodno vrijeme, igru i učestvovanje u kulturnim i umjetničkim manifestacijama;
– Djeca i mladi imaju pravo na informiranje, slobodno izražavanje mišljenja i pravo da budu saslušani;
– Djeca i mladi imaju pravo na dobar odgoj. Njihovi roditelji ili staratelji ne smiju primjenjivati silu ,a zlostavljanje je zabranjeno;
– Djeca i mladi imaju pravo primanja posebne pomoći i zaštite u ratu i izbjeglištvu;
– Djeca i mladi imaju pravo na zaštitu od rada kojim bi bili iskorišćeni i od seksualnog zlostavljanja;
– Djeca i mladi imaju pravo na život sa svojim roditeljima, te kontakt s oba roditelja ukoliko oni žive razdvojeno;
– Djeca i mladi invalidi, imaju pravo na posebnu podršku kao i na aktivno učestvovanje u društvenom životu.

10 dječijih zapovijesti:

1. Moje ruke su male: ne očekujte savršenstvo dok spremam krevet, crtam ili bacam loptu.

2. Moje su noge kratke: usporite kako bih vas mogao stići.

3. Moje oči nisu vidjele svijet kao što su vaše: pomozite mi da otkrijem svijet. Nemojte me… sputavati.

4. Kućni posao neće pobjeći. Ja neću još dugo biti malen – nađite vremena za igru sa mnom. …

5. Ja sam vaš poseban dar, tako sa mnom i postupajte.

6. Trebam vašu podršku dok rastem. Nemojte mi prigovarati i kažnjavati me. Zapamtite – možete prigovarati mojim postupcima, a da ne prigovarate meni.

7. Pružite mi slobodu samostalnog odlučivanja. Dopustite mi da pogriješim kako bih mogao naučiti iz vlastitih grešaka. Tako ću jednog dana biti sposoban da donosim pravilne odluke.

8. Nemojte se bojati otići bez mene na vikend. Potreban vam je odmor od mene, a i meni od vas. To je takođe odličan način da mi pokažete kako ste međusobno važni jedno drugom.

9. Znam da je to teško, ali nemojte da me uporedjujete s mojom braćom i sestrama ili s drugom djecom.

10. Nemojte raditi stvari umjesto mene. Tada osjećam da način na koji ja to radim nije dovoljno dobar i i da vas razočarava…

Objavio/la na 12:38. Objavljeno u Priča dana, Vijesti. Možete pratiti sve odgovore na ovaj post kroz RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Morate biti ulogovani da bi komentarisali Logujte se

© 2000 - 2018 PCNEN. All Rights Reserved. Log in

-