U skladu sa evropskim direktivama, molimo!

kapa_medicinska_sestraPoštovani,
Obraćamo Vam se povodom odluke Vlade da sjedište Visoke medicinske škole ostane u Beranama. Smatramo da je ovo dobra prilika, da vas upoznamo sa neusklađenostima sa kojima se susrijećemo u oblasti obrazovanja sestara i babica.

Nacionalno udruženje medicinskih setara i babica Crne Gore od septembra 2007. godine, uz pomoć Norveške asocijacije sestra i konsultanta, eksperta Evropske komisije za ovu oblast Thomasa C. Keighley, u saradnji sa Vladinim ministarstvima radi na pripremama za usklađivanje obrazovanja sestara i babica Crne Gore u skladu s odredbama direktiva 2005/36 EU i 2013/55, i stvaranju sigurnog okruženja za pacijente i njihove porodice.

Obrazovanje sestara i babica usklađeno sa evropskim direktivama omogućilo bi dobijanje kvalifikovanog kadra obučenog za bezbjedno i sigurno pružanje zdravstvene njege i babinjstva, kadra čije bi diplome bile priznate van granica Crne Gore i na taj način omogućena i njegova mobilnost na međunarodnom tržištu rada. Iskustva iz okruženja (Hrvatska i Slovenija) nas opominju da je zbog obrazovanja sestara, koje nije u skladu sa navedenim direktivama EU, onemogućeno priznavanje kvalifikacija medicinskim sestrama, kao i mobilnost van granica njihovih država.

U maju 2013. godine na zahtjev Ministarstva zdravlja Crne Gore urađena je Komparativna analiza postojećeg nastavnog programa koji se primjenjuje u Visokoj školi za sestre u Beranama i EU zahtjeva. Analizu je uradio konsultant Thomasa C. Keighley, a izvještaj dostavljen Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu prosvjete, Savjetu za visoko obrazovanje Vlade Crne Gore, Medicinskom fakultetu – Visoka škola Berane i Kancelariji za EU integracije. Utvrđeno je da studijska grupa u Beranama nije u skladu sa zahtjevima Direktive EU i treba da bude reformisana – najpoželjnije bi bilo kroz tješnju integraciju u Medicinski fakultet u Podgorici kako bi se obezbijedilo obrazovanje sestara za cijelu Crnu Goru, uz priznavanje potreba različitih regija. Nastavna baza i postojeće kliničko okruženje ne podržavaju sestrinsko obrazovanje onako kako je opisano u Direktivi 55/13 EU. Neophodno je i stvaranje kadra, sestara predavača i sestara na kliničkoj poziciji, koje su u stanju da sprovode takvu nastavu, mentorstvo i nadzor/superviziju.

Podsjećamo Vas da je Vlada Crne Gore 2014. godine usvojila Nacionalni plana razvoja kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija, kojim je utvrđen Plan usaglašavanja studijskih programa za regulisane profesije sa minimalnim zahtjevima Direktive 2005/36/EU.

Smatramo da je u interesu profesije, a iznad svega pružanja kvalitetne i bezbjedne zdravstvene njege, a samim tim i zdravstvene zaštite građana Crne Gore, da se ispune neophodni uslovi za obrazovanje sestara u skladu sa navedenim evropskim direktivama.

S poštovanjem,
Predsjednica NUMSBCG
Nada Rondović, strukovna medicinska sestra spec.

—————

Napomena: Naslov je dao PCNEN

Objavio/la na 12:59. Objavljeno u Analize&Mišljenja. Možete pratiti sve odgovore na ovaj post kroz RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Morate biti ulogovani da bi komentarisali Logujte se

© 2000 - 2018 PCNEN. All Rights Reserved. Log in

-