Pozivamo vas da glasate PROTIV

Predlog Odluke o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu Vladi Crne Gore, za potrebe realizacije projekta izgradnje objekta ”Kuća građanskog društva”, koji je odbornicima/odbornicama u Skupštini Glavnog grada Podgorica uputio Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa

glasanjePoštovani/a odborniče/odbornice,

Na dnevnom redu sjednice Skupštine Glavnog grada Podgorice, u utorak, 28.02.2017.godine, je Odluka o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu Vladi Crne Gore, za potrebe realizacije projekta izgradnje objekta ”Kuća građanskog društva”.

Pozivamo Vas da kao odbornik u Skupštini Glavnog grada glasate PROTIV ove odluke.

Mi smatramo, i o tome javno govorimo već dvije godine, da Vlada i Glavni grad planiraju da mimo transparentnih procedura, bez jasnog zakonskog osnova i diskriminatorno, bez uvažavanja principa jednakih šansi, stvori državno podržani monopol tri organizacije čime će ih dovesti u nepoštenu prednost prema svima ostalima i omogućiti društvenu i političku moć na uštrb pluralizma, ravnopravnosti, ali i autonomije djelovanja NVO sektora.

Nažalost, ni preko naših predstavnika u Savjetu za razvoj NVO, ni kroz direktne zahtjeve za pristup informacijama nismo tokom pretodne dvije godine mogli dobiti ni minimum informacija o ključnim elementima ovog posla.

Mi nemamo ništa protiv privatnog aranžmana između neke (bilo koje) inostrane privatne fondacije i tri ( bilo koje) nevladine organizacije iz Podgorice. Suvereno je pravo donatora da bira svoje partnere. Međutim, nedopustivo je investiranje državne imovine i oslobađanje investitora plaćanja komunalija, a bez pravila i fer konkrencije za javni resurs.

Pozivamo Vas da u Skupštini tokom rasprave o predlogu ove odluke postavite sljedeća pitanja:

• Koja je tržišna cijena zemljišta kojeg se Glavni grad odriče ovom odlukom?
• Koja državna ili lokalna politika je planirala potrebe ovakve pojedinačne odluke?
• Kome je potrebno 3697 kvadratnih metara gradskog građevinskog zemljišta, odnosno kakav će se to objekat graditi na takvoj parceli?
• Da li Glavni grad zna što će biti izgrađeno na toj parceli?
• Da li Glavni grad zna za koje svrhe se gradi tzv . Kuća građanskog društva – odnosno da li takva infromacija zapisana u zvaničnom dokumentu koji je dostupan odbornicima?
• Zašto su Vlada i Glavni Grad pristali da jedan inostrani donator izvrši izbor 3 organizacije od hiljadu registrovanih na teritoriji Glavnog grada koje će preko Fondacije upravljati ustupljenom zemljišnom parcelomI?
• Zašto sve nevladine organizacije nisu ravnopravne u ostvarivanju mogućnosti da sebi obezbijede pristojne uslove za rad odnosno poslovne prostorije?
• Zašto Glavni grad godinama i decenijama nije ponudio slične uslove drugim organizacijama?
• Zašto Glavni grad nije sačekao i usvojio odluku kojom bi istovjetno pravo, pod istim uslovima i u skladu sa transparentnim procedurama omogućo svim nevladinim organizacijama?
• Zašto Glavni grad godinama i decenijama nije ponudio slične uslove drugim organizacijama?
• Čime su baš ove 3 NVO u odnosu na skoro dvije hiljade (ukupno 1717 NVO, 1574 udruženja, 66 fondacija) u Glavnom gradu Podgorica zadužile Gladni grad Podgorica da im pod ovim uslovima dodijeli ovaj javni resurs?
• Na kraju, da li je u članu 25 zakona o državnoj imovini utvrđeno ograničenje da se pravnom licu van javnog sektora ustupi državna imovina ?

Podsjećamo Vas da država Crna Gora nema programe podrške namijenjene: Istraživačkom novinarstvu, istraživačkim centrima niti organizacijama koje dodjeljuju grantove drugim nevladinim organizacijama.

Podsjećamo Vas da država Crna Gora nema jasne, pisane, transparentne i fer procedure za dodjelu državne imovine nevladinim organizacijama, kao ni za oslobađanje plaćanja komunalija, ali ni za ustupanje gradskog građevinskog zemljišta bez naknade nevladinim organizacijama.

Skrećemo vam pažnju na činjnenicu da je u Izvještaju o Crnoj Gori za 2016. godinu Evropska komisija prepoznala ovaj problem.

„Nije se radilo na prioritetima koji su utvrđeni Strategijom razvoja nevladinih organizacija (NVO) za period 2014-2016. godine, za transparentne postupke i besplatno ustupanje javnih prostora nevladinim organizacijama.“ (Izvod iz Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2016 godinu)

Takođe, o ovom pitanju stav je zauzeo i Zajednički konsultativnog odbora Crne Gore i EU u svojoj deklaraciji iz 2016. godine, usvojenoj u Briselu.

“Članovi ZKO pozivaju Vladu Crne Gore da normira proces dodjele državnih prostora i imovine nevladinim organizacijama i drugim organizacijama civilnog društva kako bi se regulisao model ne-finansijske podrške nevladinim organizacijama i drugim OCD na nacionalnom nivou. Članovi ZKO pozivaju i crnogorske lokalne samouprave da u saradnji sa organizacijama civilnog društva pokrenu ovaj proces na lokalnom nivou.” (Izvod iz Zajedničke deklaracije za 2016.

Pozivamo Vas da prije donošenja bilo kakvih pravno obavezujućih odluka sa finansijskim posljedicama u vezi sa projektom tzv. KGD, pripremite i usvojite politiku i proceduru za državnu podršku nevladinim organizacijama u vezi sa obezbjeđivanjem poslovnog i kancelarijskog prostora za NVO, a u skladu sa kojom će se sprovesti i radnje na realizaciji projekta Kuće građanskog društva, ali i otvoriti mogućnosti da druge NVO konkurišu za ostvarivanje srazmjernih prava.

Konačno, podsjećamo Vas i da je Strategijom razvoja nevladinih organizacija predviđeno usvajanje akata kojima se definiše politika dodjele prostora za korišćenje nevladinim organizacijama, ali da ova obaevza nikada nije realizovana.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije budite slobodni da nam se javite.

S poštovanjem
Stevo Muk,
predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa
———————–
Napomena: Naslov je dao PCNEN

Objavio/la na 17:28. Objavljeno u Analize&Mišljenja, Priča dana. Možete pratiti sve odgovore na ovaj post kroz RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Morate biti ulogovani da bi komentarisali Logujte se

© 2000 - 2018 PCNEN. All Rights Reserved. Log in

-